top of page

Voice of the Customer

Oppdrag 

Ledige oppdrag blir tildelt hemmelige kunder som passer ønsket profil. Dette gjøres gjennom søk etter rett profil først blant de som har meldt interesse for et spesielt oppdraget. Deretter utføres det et søk blant våre over 2000 hemmelige kunder i Norge, med rett profil. Våre hemmelige kunder har ulike profiler som vi aktivt velger blant for å sikre et så autentisk kundebesøk som mulig. Dette vil bidra til å sikre høy kvalitet på gjennomføringen.

Alle som blir tildelt oppdrag, vil få tilsendt en oppdragsmanual som inneholder all informasjon om oppdraget og gjennomføringen. I tillegg vil våre høyt kvalifiserte prosjektledere, veilede den hemmelige kunden både før og etter oppdraget er gjennomført. Vi forventer at våre Mystery Shoppere gjør en grundig og nøyaktig jobb, slik at vi kan gi et riktig bilde tilbake til våre oppdragsgivere.

Dersom du er interessert i å påta deg oppdrag, må du først ha registrert deg som mystery shoppers hos oss. Har du ikke allerede gjort det, kan det gjøres her:

bottom of page