top of page

Voice of the Customer

Våre tjenester

Vårt formål er å hjelpe virksomheten på veien til utmerket kundeservice og økt salg. Ved å benytte våre tjenester vil De kunne se virksomheten gjennom kundenes øyne, for deretter å kunne ta de riktige beslutningene.

​Kvalitets og serviceundersøkelser gir best effekt dersom de blir regelmessig utført. Effekt av forbedringer etter undersøkelsene, vil kunne bekreftes gjennom nye undersøkelser og nye forbedringsområder synliggjøres.
Forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess.

Mystery shopping


Vi bistår alle typer virksomhet i arbeidet med å oppdage de små avvikene før de utvikler seg til store problemer. Til dette arbeidet benytter vi hemmelige kunder som besøker virksomheten anonymt og deretter rapporterer tilbake opplevelsen i henhold til avtalte parametre.

Våre over 2000 hemmelige kunder har ulike profiler som vi aktivt velger blant, for å sikre et så autentisk kundebesøk som mulig. Dette vil bidra til å sikre høy kvalitet på gjennomføringen.

Kundetilfredshets undersøkelser


Stadig flere foretak ser viktigheten av tilfredse kunder. Tilfredse kunder legger igjen mer penger og anbefaler foretaket til venner og bekjente. Ledere blitt mer opptatt av fakta når de skal ta beslutninger, som resulterer i at færre avgjørelser baseres på hva man tror og mener. Gjennom KTI undersøkelser blir kundene hørt.

Analyse


Vi kan påta oss å bearbeide råmaterialet etter spørreundersøkelser og hemmelige kunde besøk. Gjennom bearbeidelse og oversiktlig presentasjon, vil det være lettere for beslutningstakere å gjøre de riktige valgene. I en utvidet analyse vil vi peke på utfordringene og mulighetene. Vi kan også utarbeide evalueringsrapport hvor styrker og forbedringsområder blir fremhevet, samt foreslå opplærings- og treningsmetoder basert på beste praksis.

Rådgivning

 

Vi kan være din virksomhets samtalepartner i forhold til utfordringer knyttet til markedet, tjenestene eller produktene. Flere hoder tenker bedre enn få. Ved å tenke igjennom og diskutere utfordringene, alternative løsninger, samt dets konsekvenser, vil virksomheten ha det beste utgangspunktet for å ta de rette beslutningene.

Kommersiell utvikling


Kundenes behov  forandrer seg i takt med utviklingen. Vi bistår med konkrete forslag til kommersiell videreutvikling av tjenester og produkter. Vi vil kunne være en samtalepartner slik at din virksomhet ligger ett skritt foran konkurrentene.

bottom of page